20.3.07

അടുക്കളയുടെ രൂപകല്പന

(കഴിഞ്ഞ കുറിപ്പിന്‍റെ തുടര്‍ച്ച...)

സംഭരണം, കഴുകല്‍, പാചകം എന്നീ മൂന്നു മേഖലകളെ യോജിപ്പിക്കുന്നതാണ്‌ അധുനിക അടുക്കളയുടെ രൂപകല്‍പനയിലെ പ്രാഥമിക പരിഗണനയെന്ന് കഴിഞ്ഞകുറിപ്പില്‍ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നുവല്ലോ. ഈ മൂന്ന് മേഖലകള്‍ യഥാക്രമം റഫ്രജിറേറ്റര്‍, സിങ്ക്‌, അടുപ്പ്‌ (ആദ്യ രണ്ട്‌ സംഭവങ്ങളുടെ മലയാള നാമം അറിയില്ല ) എന്നിവയെ കുറിക്കുന്നു. സംഭരണമേഖലയില്‍ വരുന്ന റഫ്രജിറേറ്റര്‍ പൊതു ആവശ്യങ്ങള്‍ കൂടി കണക്കിലെടുത്ത്‌ അടുക്കള വാതിലിനടുത്ത്‌ തന്നെ സ്ഥാപിക്കാം. കഴുകല്‍ മേഖല കുറച്ച്‌ കൂടി വിപുലീകരിച്ചാല്‍, കഴുകല്‍, തയ്യാറാക്കല്‍ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ആ ഒരു സോണില്‍ വരും, അതിനാല്‍ കുറച്ചധികം സ്ഥലം അതിനു മാറ്റി വെയ്ക്കാം. ഇനി പാചക സ്ഥലം, അത്‌ ഈ തയ്യാറിപ്പ്‌/കഴുകല്‍ മേഖലയ്ക്ക്‌ സമീപം തന്നെയാവട്ടെ, എന്നാല്‍ പാചകത്തിനിടയില്‍ പെട്ടന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരുന്ന ഉപകരണങ്ങളും അവശ്യവസ്തുക്കളും പാചകം ചെയ്യുന്ന ആളിന്റെ കൈയ്യെത്തും ദൂരത്തില്‍ ഒരുക്കുകയും വേണം.

ഇനി ഈ മൂന്നു കേന്ദ്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധപ്പെടുത്തല്‍ എങ്ങിനെയെന്ന് നോക്കാം.
റഫ്രജിറേറ്റര്‍ - സിങ്ക്‌ - സ്റ്റൗവ്‌ ഇവ മൂന്നും തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ത്രികോണരൂപം സങ്കല്‍പ്പിക്കുക. ത്രികോണത്തിന്റെ ഓരോ വശവും ഏകദേശം 8 അടി കണക്കാക്കിയാല്‍ കിട്ടുന്ന 24 അടി ചുറ്റളവാണ്‌ നല്ല സൗകര്യപ്രദമായ അടുക്കള എന്ന സങ്കല്‍പ്പത്തിലുള്ളത്‌. ഈ ചുറ്റളവ്‌ 26 അടിയില്‍ കൂടുന്നതും, അതുപോലെ 12 അടിയില്‍ കുറയുന്നതും അടുക്കളജോലി ആയാസകരമാക്കും. ഓരോ വശത്തിന്റെയും അളവ്‌ തുല്യമാകണമെന്നില്ല, എങ്കിലും 4 അടിയില്‍ കുറയുന്നതും, 9 അടിയില്‍ കൂടുന്നതും നല്ലതല്ലന്നാണ്‌ പഠനങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്‌.

അടിസ്ഥാനപരമായി അഞ്ചു തരത്തിലാണ്‌ അടുക്കളയുടെ രൂപം നിര്‍ണ്ണയിക്കുക. മുകളില്‍ പറഞ്ഞ റഫ്രജിറേറ്റര്‍ - സിങ്ക്‌ - സ്റ്റൗവ്‌ ബന്ധം ഉപയോഗിച്ച്‌ തന്നെ, എന്നാc അത്‌ ത്രികോണാകൃതിയില്‍ വരാതെ മൂന്നും ഒരു വശത്ത്‌ മാത്രം നേര്‍രേഖയില്‍ ക്രമീകരിക്കുന്ന രീതിയാണ്‌ ഏറ്റവും ലളിതം (ചിത്രം-4 ആദ്യമാതൃക) ചെറിയ അടുക്കള, സ്ഥലപരിമിതി, കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റ്‌ തുടങ്ങിയവ പരിഗണിയ്ക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഈ ക്രമീകരണമാകും നല്ലത്‌. ഇതില്‍ നടുവില്‍ സിങ്കും ഇരുവശങ്ങളിലുമായി റഫ്രജിറേറ്റര്‍ , സ്റ്റൗവ്‌ എന്നിവയും കൊടുക്കുന്നു. പാതകത്തിനടിയിലും മുകളിലുമൊക്കെയായി ക്യാബിനറ്റുകള്‍ കൊടുക്കാമെങ്കിലും, സ്ഥലസൗകര്യം കുറവായിരിക്കും.


ഈ ചിത്രം
പികാസ വെബ്ബില്‍


കുറച്ച്‌ കൂടി വീതിയില്‍ അടുക്കളയൊരുക്കാന്‍ കഴിയുമെങ്കില്‍ ഇരുവശത്തുമുള്ള ഭിത്തിക്ക്‌ സമാന്തരമായി ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്‌ ഇടനാഴി മാതൃക അഥവാ corridor model(ചിത്രം-4 - രണ്ടാമത്തെ മാതൃക) ഇതില്‍ നമുക്ക്‌ മുന്‍പറഞ്ഞ ത്രികോണ ബന്ധം കൊണ്ട്‌വരാമെന്നുള്ള ഗുണമുണ്ട്‌. അതുപോലെ ഒരു വശത്ത്‌ മാത്രമായി ക്രമീകരിക്കുന്നതില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഒന്നിലധികം ആള്‍ക്കാര്‍ക്ക്‌ പാചകത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടാനും കഴിയും. രണ്ട്‌ വശത്തുമായി ധാരാളം സ്റ്റോറേജ്‌ സ്ഥലവും കിട്ടും. പ്രധാന ന്യൂനത രണ്ട്‌ വശത്തെയും പാചകതട്ടുകളുടെ (work top) ഇട, അതായത്‌ നമ്മുടെ ഇടനാഴിക്ക്‌ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്‌ ആറ്‌ അടിയെങ്കിലും വീതി വേണം. അതായത്‌ 2 + 2 അടി (പാചകതട്ട്‌) + 6 അടി (ഇടനാഴി) ആകെ 10 അടിയെങ്കിലും വീതി ഉറപ്പായും വേണം, അടുക്കളയ്ക്ക്‌. ഇല്ലെങ്കില്‍ കുനിഞ്ഞ്‌ ക്യാബിനറ്റുകള്‍ തുറക്കാനുമൊക്കെ തടസ്സമാകും.

ഇതേ 10 അടി വീതിയും അതേപോലെ 10 അടി നീളവുമുള്ള (അതിലധികവുമാകാം, ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുവെന്നേയുള്ളൂ) അടുക്കളയെ കുറച്ച്‌ കൂടി സൗകര്യപ്രദമാക്കുന്നതാണ്‌ ആംഗലേയ അക്ഷരമാലയിലെ L ആകൃതിയിലുള്ള ക്രമീകരണം (ചിത്രം-5- ആദ്യമാതൃക)ഇതിലും രണ്ട്‌ ഭിത്തികള്‍ക്ക്‌ വശം ചേര്‍ന്ന് work top കൊടുക്കുന്നു ഒരു പാചകതട്ടിന്റെ അറ്റത്തായി റഫ്രജിറേറ്റര്‍ , ആ വശത്ത്‌ തന്നെ സിങ്ക്‌, മറുവശത്ത്‌ അടുപ്പ്‌. ഇതിന്റെ ഗുണം വീടിന്റെ മൊത്തം ട്രാഫിക്‌ ദിശകണക്കാക്കി വാതിലുകളും മറ്റും സ്ഥാപിക്കാം. അതുപോലെ കൂടുതല്‍ സ്ഥലം തടസ്സമില്ലാതെ കിട്ടുന്നു. തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ്‌. പാചകത്തിനിടയിലുള്ള നടപ്പ്‌ വളരെയധികം കുറഞ്ഞുകിട്ടുമെന്നുള്ളത്‌ കൊണ്ട്‌ ഏറെ സ്വീകാര്യമായ മാതൃകയായിട്ടാണ്‌ L ക്രമീകരണത്തെ കാണുന്നത്‌.


ഈ ചിത്രം
പികാസ വെബ്ബില്‍

(ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു വശം മാത്രമുള്ള ക്രമീകരണത്തെ ആംഗലേയ അക്ഷരമാലയിലെ I യുമായി ഉപമിക്കാം. ഇടനാഴി മാതൃക രണ്ട്‌ I പോലെയും. പിന്നെ L മാതൃകയും കണ്ടു. അപ്പോള്‍ I, L,..ഇനി U ആകാം)

കുറച്ച്‌ വലിയ അടുക്കളയ്ക്കാണ്‌U മാതൃക ഏറെ ചേരുക. ഒപ്പം അടുക്കളയ്ക്കകത്തേക്കും പുറത്തേക്കുമുള്ള വാതിലുകളുടെ വിന്യാസവും കാര്യമായി ഈ മാതൃകയെ സ്വാധീനിക്കും. കാണാന്‍ ഭംഗിയും ഒപ്പം ഉപയോഗപ്രദവുമായ മാതൃകയാണ്‌ U.(ചിത്രം-5 രണ്ടാം മാതൃക ) ധാരാളം സ്റ്റോറേജ്‌ സ്ഥലം, വിശാലമായ പാചകതട്ട്‌ എന്നീ ഗുണങ്ങളുണ്ട്‌. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും ക്യാബിനറ്റുകളും മറ്റുമൊരുക്കാനിടം കിട്ടുമെന്നതിനാല്‍ പ്രത്യേകിച്ച്‌ ഒരു സ്റ്റോര്‍ മുറി വേണമെന്നില്ലന്ന ലാഭവും.

പേര്‌ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നടുവില്‍ ഒരു island മാതൃകയില്‍ പാചകസ്ഥലം വരുന്നതാണ്‌ ദ്വീപ്‌ ക്രമീകരണം. ഇത്‌ U മാതൃകയുടെ കുറച്ച്‌ കൂടി വിപുലീകരിച്ച ക്രമീകരണം തന്നെയാണ്‌(ചിത്രം-6- ആദ്യ മാതൃക) സ്ഥല- ബഡ്ജറ്റ്‌ പരിമിതികളൊന്നുമില്ലാത്ത വീടിനു ചേരും, വളരെ സൗകര്യപ്രദമായ തരത്തില്‍ മൂന്ന് വശത്തുനിന്നും പാചകം ചെയ്യാവുന്ന തരം ക്രമീകരണം. നാലാമത്തെ വശം മിക്കവാറും ഭക്ഷണ മേശയായിട്ട്‌ കൂടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതരം work top ആയിട്ടാണ്‌ ചെയ്യുന്നത്‌.


ഈ ചിത്രം
പികാസ വെബ്ബില്‍

ഈ തരത്തിലുള്ള അഞ്ച്‌ മാതൃകകളെയും അടിസ്ഥാനപെടുത്തി മറ്റ്‌ പലരീതികളിലും സ്ഥലസൗകര്യവും , മുടക്കാനുള്ള പണവും വാതില്‍ തുറപ്പുകളുടെ വിന്യാസവും ഒക്കെ പരിഗണിച്ച്‌ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തുകയോ, ഒന്നിനോട്‌ ഒന്ന് ചേര്‍ത്ത്‌ പുതിയ ക്രമീകരണമാതൃകകള്‍ സൃഷ്ടിക്കുകയോ ആവാം. ഞങ്ങള്‍ സാധാരണ നിലയില്‍ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാതൃകയാവട്ടെ ഇതിനുദാഹരണം.( ചിത്രം -6 രണ്ടാമത്തെത്‌) ഇത്‌ U മാതൃകയില്‍ ഒരു ഭക്ഷണമേശ (breakfast table)കൂടി ചേര്‍ത്ത്‌ മാറ്റം വരുത്തിയതാണ്‌. ഉപയോഗക്ഷമതയ്ക്കൊപ്പം, കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ മാത്രമുള്ള സാഹചര്യത്തില്‍ അത്യാവശ്യം ഭക്ഷണം ഊണുമുറിലേക്കെടുക്കാതെ തന്നെ കഴിക്കുവാനും, വേണമെങ്കില്‍ പാചകത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനൊപ്പം കുട്ടികളെ പഠനത്തില്‍ സഹായിക്കുവാനുമൊക്കെ ഉതകുന്നവിധമാണിതിന്റെ ക്രമീകരണം. ദ്വീപ്‌ മാതൃകയുടെ അത്രയും സ്ഥലസൗകര്യവും വേണമെന്നില്ല. ഇതുപോലെ ഏതു വിധത്തിലും തരത്തിലുമുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍ ഈ അടിസ്ഥാനമാതൃകകളില്‍ വരുത്തി വീടിനു ചേരുന്ന തരത്തിലുള്ളതാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.

പക്ഷേ ഏതു മാതൃകയായാലും പൊതുവായ ചില കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്‌. ഒന്നാമതായി ജനാലയുടെ സ്ഥാനം. ഞങ്ങള്‍ എപ്പോഴും പരിഗണിക്കുന്നത്‌ സിങ്കിന്റെ വശത്ത്‌ ജനാല വരുത്തുവാനാണ്‌. അടുപ്പിന്റെ നേരെ മുന്നിലോ വശത്തോ ജനാല വരുന്നത്‌ കാറ്റ്‌ അമിതമായി തീനാളത്തെ സ്വാധീനിക്കുവാനും അതുവഴികൂടുതല്‍ ഇന്ധനം നഷ്ടമാകുവാനുമിടയുണ്ടന്നത്‌ ഒരു കാരണം. മറ്റൊന്ന്, ജനാലയുടെ നേരെ മുന്നില്‍ സ്റ്റൗ കൊടുക്കുന്നത്‌, സ്റ്റൗവിനൊപ്പം വൈദ്യുത ചിമ്മിനി (ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെന്‍റ്റ്‌ ആണല്ലോ) അഥവാ kitchen hood കൊടുക്കുവാന്‍ മതിയായ ഉയരം കിട്ടില്ല എന്ന അസൗകര്യം. ഇനി അഥവാ, ചിമ്മിനിയും വേണം, സ്റ്റൗവ്വിന്റെ മുന്നില്‍ തന്നെ ജനാലയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍, ജനാലയുടെ ഉയരം കുറയ്ക്കുക. അടുക്കളയ്ക്ക്‌ വേറെ ജനാല ഇല്ലങ്കില്‍ മതിയായ വീതി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുവാന്‍ മറക്കരുത്‌ എന്നേയുള്ളൂ.( സാധാരണ നിലയില്‍ അടുക്കള ജനാലയുടെ ഉയരം 100സെ.മീ. ആയിരിക്കും. അത്‌ 60- 70 സെ.മീ ആയി കുറയ്ക്കുക, കാരണം മിക്ക ചിമ്മിനി നിര്‍മ്മാതാക്കളുടെയും സ്റ്റൗവില്‍ നിന്നുള്ള ഉയരക്രമീകരണം കൂടിയത്‌ 90-100 സെ.മീ ആണ്‌)

അടുക്കളയുടെ രൂപമാതൃക പോലെതന്നെ പ്രധാനമാണ്‌ വിവിധ ഭാഗങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള ഉയരക്രമീകരണം. ഉയരമധികമുള്ളവര്‍ക്ക്‌ താഴ്‌ന്ന പാചകതട്ടും, ഉയരമധികമില്ലാത്തവര്‍ക്ക്‌ ഒരുപാട്‌ ഉയര്‍ത്തിയ ഭിത്തിക്യാബിനറ്റുകളുമൊക്കെ ആയാസകരമാകുമെന്നതിനാല്‍ പാചകം ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ഉയരം കണക്കാക്കി തന്നെവേണം ക്യാബിനറ്റുകളുടെയും, പാചകതട്ടിന്റെയും ഉയരം ക്രമീകരിക്കുവാന്‍. പാചകം ചെയ്യുന്ന ആളിന്റെ അര പൊക്കത്തില്‍ പാചകതട്ട്‌ കൊടുക്കുന്നതാണ്‌ സൗകര്യപ്രദമായി കണ്ടിട്ടുള്ളത്‌. ശരാശരി ഉയരമുള്ളവര്‍ക്ക്‌ വേണ്ടിയുള്ള ഉയര അളവുകള്‍ ചിത്രം 7 ആയി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്‌ ശ്രദ്ധിക്കുക( ഇതൊരു അടിസ്ഥാന മാതൃകമാത്രമാണ്‌)


ഈ ചിത്രം
പികാസ വെബ്ബില്‍

പാചകതട്ടിനും, മുകളിലത്തെ ക്യാബിനറ്റിനുമിടയിലുള്ള 40-45 സെ.മീ സ്ഥലം കാര്യക്ഷമമായി വീതികുറഞ്ഞ ചെറിയ തട്ടുകളൊക്കെ കൊടുത്താല്‍, ഭംഗിയുമുണ്ടാകും, ഒപ്പം അത്യാവശ്യ കറിപൊടികള്‍, ഉപ്പ്‌, മുതലായ പെട്ടന്ന് വേണ്ട സാമഗ്രികള്‍ കൈയ്യെത്തും ദൂരത്ത്‌ വെയ്ക്കുകയുമാവാം.
അടുക്കള വീടിന്റെ ഏത്‌ ഭാഗത്ത്‌ വേണമെന്നുള്ളത്‌ സാധാരണ വരുന്ന ചോദ്യമാണ്‌. മുന്‍ ഭാഗത്ത്‌ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല (മുന്നിലേക്ക്‌ ഒരു ചെറുജനാല കൊടുത്താല്‍ ഗേറ്റിലാരെങ്കിലും വന്നാലും കാണാം) എന്ന അഭിപ്രായമാണ്‌ ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌. വാസ്തു ശസ്ത്രപ്രകാരം കന്നിമൂല (കേരളത്തില്‍ തെക്ക്‌ പടിഞ്ഞാറ്‌)യില്‍ പാടില്ലന്നൊക്കെയുണ്ട്‌. അത്‌ കേരളത്തിലെ കാറ്റിന്റെ ഗതിയനുസരിച്ച്‌ ശരിയുമാണ്‌. അല്ലെങ്കില്‍ തെക്‌ക്‍പടിഞ്ഞാറു നിന്ന് വരുന്ന കാറ്റില്‍ അടുക്കളയില്‍ മീന്‍ പൊരിക്കുന്ന മണം അതിഥി മുറിയിലെത്തും. തെക്ക്‌ കിഴക്ക്‌ ഭാഗമാണ്‌(അഗ്‌നിമൂല) വാസ്തു ശാസ്ത്രപ്രകാരം അടുക്കളയ്ക്ക്‌ യോജിച്ചതായി പറയുന്നത്‌, എങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഭൂപ്രകൃതിയനുസരിച്ച്‌ വടക്ക്‌ കിഴക്കും (ഈശാനുകോണ്‍) അടുക്കളപണിയുന്നുണ്ട്‌.അതായത്‌ കിഴക്ക്‌ ദര്‍ശനം വേണമെന്നു സാരം, അതും നല്ലത്‌ തന്നെ, പുലര്‍കാലത്തെ ആദ്യ സൂര്യകിരണങ്ങള്‍ പതിക്കുന്ന അടുക്കള കൂടുതല്‍ വൃത്തിയും വെടിപ്പുമുള്ളതായിരിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും.

അടുക്കളയോട്‌ ചേര്‍ന്ന് സ്റ്റോര്‍ മുറി, വര്‍ക്ക്‌ ഏരിയ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു അടുക്കള തുടങ്ങിയവയൊക്കെ സ്ഥലസൗകര്യവും, ഒപ്പം ബഡ്ജറ്റുമൊക്കെ ആലോചിച്ച്‌ ചെയ്യേണ്ടതാണ്‌. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ രീതി, ആദ്യ അടുക്കള കുറച്ച്‌ ചെറുത്‌, പക്ഷേ വളരെ ഭംഗിയായിക്രമീകരിച്ചത്‌, തുടര്‍ന്ന് ഒരു വിശാലമായ വര്‍ക്ക്‌ ഏരിയ അഥവാ രണ്ടാം അടുക്കള എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയാണ്‌.ആധുനിക ഉപകരണങ്ങള്‍ ഒക്കെ ആദ്യ അടുക്കളയിലും, പാത്രം കഴുകാനുള്ള ആഴമേറിയ സിങ്ക്‌, വേണെമെങ്കില്‍ പുകയില്ലാത്ത ഒരടുപ്പ്‌ (വിറക്‌ കത്തിക്കുന്ന അടുപ്പില്‍ തന്നെ ചോറുവെയ്ക്കണമെന്നുള്ളവര്‍ക്ക്‌) തുടങ്ങിയ അടുക്കും ചിട്ടയിമില്ലാതാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതൊക്കെ , തുണികഴുകുന്ന വാഷിംഗ്‌ മെഷീന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ വര്‍ക്ക്‌ ഏരിയയില്‍ ഒരുക്കുന്നതാണ്‌ പുതിയ രീതികള്‍. വര്‍ക്ക്‌ ഏരിയയും ആദ്യ കിച്ചനും തമ്മില്‍ വാതില്‍ തുറപ്പുകളൊന്നുമില്ലാതെ , എന്നാല്‍ ആവശ്യമായ മറവോടെ ഒരുക്കുവാനും കഴിയും, ഇത്‌ ചെറിയ അടുക്കള എന്ന ദൃശ്യതലത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും.

ഭക്ഷണമുറിയിലേക്ക്‌ വാതിലുകള്‍ കൂടാതെ മറവുകളൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ തുറന്ന രീതിയിലുള്ള ആധുനിക അടുക്കള്‍ പുതിയ മലയാളിയുടെ അനുകരണശീലമാകുകയാണ്‌. പക്ഷേ നമ്മുടെ പാചകരീതികളും പാശ്ചാത്യ ഭക്ഷണരീതികളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം മുഴച്ചു നില്‍ക്കുകയേയുള്ളൂ എന്നാണ്‌ തോന്നുന്നത്‌.

ആധുനിക അടുക്കളകള്‍ മാറിമറിയുന്ന വ്യാപാര ട്രന്റുകളുടെ പിടിയിലാണിന്ന്. മോഡുലാര്‍ അടുക്കളകളുടെയും, ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളുടെയും തള്ളികയറ്റത്തില്‍ നഷ്ടപെടുന്ന ചില മൂല്യങ്ങളെങ്കിലുമുണ്ട്‌. ആര്‍ഭാടചിഹ്നങ്ങളാകുന്നു മിക്ക വീടുകളിലെയും അടുക്കളകള്‍.ഉപയോഗശൂന്യമായ വലിയ അടുക്കളകളെക്കാള്‍ നല്ലത്‌ ചെറുതും മനോഹരവും കാര്യക്ഷമവുമായ ചെറു അടുക്കളകള്‍ തന്നെയാണ്‌. ആധുനിക അടുക്കളകളെയും മോഡുലാര്‍ ഫിക്സിംഗുകളെയുമൊക്കെ വിശദമായി പരാമര്‍ശിക്കുന്നത്‌ വീടിന്റെ അകത്തള സജ്ജീകരണ കുറിപ്പുകളുടെ ഒപ്പം ഉള്‍പ്പെടുത്താമെന്ന് കരുതുന്നു.

സംശയങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ലേഖനങ്ങളെകുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും തീര്‍ച്ചയായും എഴുതുക.

11.3.07

കിടപ്പുമുറി- കുളിമുറി - അടുക്കള - രൂപകല്‍പനയുടെ പ്രാഥമിക പരിഗണനകള്‍

കിടപ്പുമുറിയുടെ രൂപകല്‍പനയില്‍ പ്രഥമപരിഗണന വേണ്ടത്‌ കഴിഞ്ഞ കുറിപ്പില്‍ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ മതിയായ കാറ്റും വെളിച്ചവും കടന്ന് വരാനുള്ള ഉപാധികളൊരുക്കുകയെന്നതിനു തന്നെ. കട്ടിലിനു ചുറ്റും ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വായു സഞ്ചാരമുണ്ടാകുന്ന വിധത്തില്‍ ജാലകങ്ങള്‍ ക്രമീകരിക്കണം. ചിത്രം 1 ശ്രദ്ധിക്കുക. ആദ്യത്തെതില്‍ ഇരു ഭാഗത്തെയും ഭിത്തികള്‍ക്ക്‌ മദ്ധ്യഭാഗത്ത്‌ വരും വിധം3 + 3 , 6 പാളികളുടെ ജാലകങ്ങള്‍ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഫലമോ, വളരെ കുറഞ്ഞ്‌ ഭാഗത്ത്‌ മാത്രം , കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ ആ ജാലകങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വരുന്ന ഒരു മൂലയില്‍ മാത്രം വായു കിടന്ന് കറങ്ങാനിടവരുത്തുന്നു. അതില്‍ തന്നെയുള്ള അടുത്ത ചിത്രം നോക്കൂ, 3 പാളികള്‍ ഉള്ള ഒരു ജനാല ഒരു ഭിത്തിയുടെ മധ്യഭാഗത്തും , മറ്റൊരു 2 പാളിയുള്ള ജനാല അടുത്ത ഭിത്തിയുടെ ഒരു വശം ചേര്‍ത്തും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകെ 5 പാളികളെയുള്ളൂവെങ്കിലും വായുസഞ്ചാരത്തിന്റെ സാധ്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുവാന്‍ കഴിഞ്ഞു. ഇത്‌ ഒന്നു കൂടി വിപുലീകരിച്ച്‌ രണ്ട്‌ പാളികളെ ഒറ്റപാളികളാക്കി തിരിച്ച്‌ രണ്ട്‌ ഭാഗത്ത്‌ വെച്ച്‌ കുറേകൂടി കാറ്റ്‌ ഉള്ളില്‍കടന്ന് പുറത്ത്‌ പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. (ഒറ്റ പാളി ജനാലകള്‍ ചെലവ്‌ അധികരിപ്പിക്കുമെങ്കിലും സൌകര്യപ്രദമാണ് )
ഒരു വീട്ടിലെ മൂലകളില്‍ വരുന്ന കിടപ്പുമുറികള്‍ക്കേ ഈ സൗകര്യം കിട്ടുകയുള്ളൂവെങ്കില്‍ കൂടി പരമാവധി ഇത്തരത്തിലാക്കുന്നതിന്‌ ശ്രമിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.ഈ ചിത്രംപികാസവെബ്ബില്‍

ജാലകങ്ങള്‍ക്ക്‌ അഭിമുഖമായി കട്ടില്‍ (ചിത്രം 1 -ആദ്യ മാതൃക) ഇടാതിരിക്കുയാവും നല്ലത്‌, അതുപോലെ വാതിലുകള്‍ തുറക്കുന്നതിനഭിമുഖമായും. സ്വീകരണമുറിയില്‍ നിന്നോ, ഊണുമുറിയില്‍ നിന്നു തന്നെയും നേരിട്ട്‌ ശ്രദ്ധപതിയാത്തവണ്ണം കിടപ്പുമുറിയുടെ വാതിലുകള്‍ ക്രമീകരിക്കുന്നത്‌ നന്നായിരിക്കും. കുളിമുറികള്‍ ആദ്യം കൊടുത്ത്‌ ഇടനാഴി രീതിയില്‍ (മിക്ക ഹോട്ടലുകളിലും കാണുന്ന രീതി)ചെയ്യുന്നത്‌ കൂടുതല്‍ സ്വകാര്യതയ്ക്കും കിടപ്പുമുറിയുടെ സ്ഥലം സൗകര്യമായി ഉപയോഗിക്കാനും നല്ലതാണ്‌. പക്ഷേ ചെറിയ മുറികള്‍ക്ക്‌ നല്ലതല്ല.

കിടപ്പുമുറികളില്‍ ആവശ്യത്തിന്‌ വാര്‍ഡ്രോബുകളും മറ്റും നിര്‍മ്മിക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊരുക്കാന്‍ ആദ്യമേ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്‌ നല്ലത്‌. പുറം ഭിത്തിയില്‍ കഴിയുമെങ്കില്‍ അലമാരകള്‍ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. പുറത്തെ ഈര്‍പ്പം കലര്‍ന്ന കാലാവസ്ഥയില്‍ അലമാരകളില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്ന തുണികളിലേക്ക് നനവ് പടരുവാനും പൂപ്പല്‍ ഉണ്ടാകുവാനുമിടയാകും. കിടപ്പുമുറിയോട്‌ ചേര്‍ന്നുള്ള കുളിമുറിയുടെയും മറ്റും പ്ലംമ്പിംഗ്‌ ലൈനുകള്‍ പോകുന്ന ഭിത്തിയോട്‌ ചേര്‍ന്നും അലമാരകള്‍ കൊടുക്കുന്നത്‌ നല്ലതല്ല. വാര്‍ഡ്രോബിനോട്‌ ചേര്‍ന്ന് ഒരു ഡ്രെസ്സിംഗ്‌ സ്പേസോ അല്ലെങ്കില്‍ വാര്‍ഡ്രോബുകളുള്‍പ്പെടെ അതിനായി ഒരു ചെറിയ റൂം തന്നെയോ കൊടുക്കുന്നത്‌ ഇപ്പോള്‍ സാധാരണമാണ്‌. ഡ്രെസ്സിംഗ്‌ മുറിയായി കൊടുക്കുകയാണെങ്കില്‍ അതില്‍ നിന്നും കുളിമുറിയിലേക്ക്‌ വാതില്‍ കൊടുക്കുന്നതാവും (കിടപ്പുമുറി> ഡ്രെസ്സ് > കുളിമുറി എന്ന നിലയില്‍) നല്ലത്‌. ഇരുവശവും നിരനിരയായി ഷെല്‍ഫുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പാശ്ചാത്യമാതൃകയിലുള്ള 'വാക്ക്‌ ഇന്‍ വാര്‍ഡ്രോബുകള്‍' ആണിപ്പോഴെത്തെ മറ്റൊരു രീതി.

ഇപ്പോള്‍ മിക്ക വീടുകളിലും ഒഴിവാക്കുന്നതാണെങ്കിലും, കിടപ്പുമുറികള്‍ക്കും മറ്റും വാതിലുയരത്തിനുമുകളില്‍ സ്ലാബ്‌ (ബെര്‍ത്ത്‌ സ്ലാബ്‌) കൊടുക്കുന്നുണ്ടങ്കില്‍ അത്‌ വാതിലിനു നേരെ മുകള്‍ ഭാഗത്ത്‌ (ചിത്രം 1 - 2/3 മാതൃക) കൊടുക്കുന്നതാവും നല്ലത്‌. വാതില്‍ തുറക്കുമ്പോള്‍ ഒരു തടസ്സം പോലെ ഒരു സ്ലാബ്‌ കാണുന്നത്‌ (ചിത്രം 1 - ഒന്നാമത്തെ മാതൃക) അഭംഗിയായിരിക്കും. ഈ സ്ലാബ്‌ വെറുതെ തുറന്ന് ഇടാതെ അടച്ചെടുക്കുന്നതാവും നല്ലത്‌, മിക്കയിടങ്ങളിലും വൃത്തിയാക്കാനാവാതെ പൊടിയുടെ സംഭരണം സ്ഥലം മാത്രമാണീ സ്ലാബുകള്‍. ചിലവീടുകളില്‍ മുറികളുടെ നാലുവശത്തും ഇതുപോലെ സ്ലാബുകള്‍ ചെയ്ത്‌ വെച്ചിരിക്കുന്നത്‌ എന്തിനാണെന്ന് ഇനിയും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്‌..!!

കുറച്ച്‌ വലിയ മുറിയാണെങ്കില്‍, അത്യാവശ്യം എഴുതുവാനുള്ള ഒരു മേശ,ഒന്നോ രണ്ടൊ ഒറ്റ സോഫയുമൊക്കെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച്‌ ഒരുക്കാം, പക്ഷേ അതൊക്കെയും പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തില്‍ തന്നെ ആലോചിച്ച്‌, അതിനനുസരിച്ച്‌ രൂപകല്‍പനചെയ്യുന്നത്‌ പിന്നീട്‌ അധികചെലവുകള്‍ വരുന്നത്‌ ഒഴിവാക്കാം.

പലപ്പോഴും കോണ്‍ക്രീറ്റ്‌ ചെയ്യുന്ന ദിവസം രാവിലെയാകും ഇലക്ട്രീഷനെ വിളിച്ച്‌ പൈപ്പിടുന്നതും ഫാനിന്റെ ഹൂക്ക്‌ പിടിപ്പിക്കുന്നതുമൊക്കെ. അപ്പോള്‍ ആലോചനയില്ലാതെ അയാള്‍ക്ക്‌ ഏറ്റവും സൗകര്യമായരീതിയില്‍ മുറികളുടെ മധ്യഭാഗത്ത്‌ ഹൂക്കും പൈപ്പും കൊണ്ടിടുന്നത്‌ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അസൗകര്യം മിക്കവീടുകളുടെയും വലിയ കിടപ്പുമുറികളിലെ ഫാന്‍ മുറിയുടെ മധ്യഭാഗത്തും കട്ടില്‍ വേറേ ഏതെങ്കിലും മൂലയിലുമാകുന്നതായി കാണാവുന്നതാണ്‌. കട്ടിലിന്റെ സ്ഥാനമൊക്കെ കാലേകൂട്ടിതീരുമാനിക്കുന്നത്‌ കുറച്ചെങ്കിലും അസൗകര്യങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കും.

കുളിമുറികളുടെ ക്രമീകരണത്തില്‍ പാലിക്കേണ്ട പ്രാഥമിക തത്വം നനയുവാനിടയുള്ള സ്ഥലവും നനയാന്‍ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഇടവും (Wet area & Dry area) തമ്മില്‍ ഒരു സാങ്കല്‍പ്പിക വേര്‍തിരിക്കലാണ്‌. വാതിലിനടുത്തുള്ള സ്ഥലം Dry area ആയി കണക്കാക്കി കുളിക്കുന്നയിടം പരമാവധി അകലത്തില്‍ ക്രമീകരിക്കാന്‍ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. വാഷ്‌ ബേസിന്‍ , വെസ്റ്റേണ്‍ ക്ലോസറ്റ്‌ ആണങ്കില്‍ അത്‌, മുതലായവയാണ്‌ നനയാനിടയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത്‌ വരേണ്ടത്‌. അതു കഴിഞ്ഞ്‌ കുളിക്കുന്ന സ്ഥലം.(ചിത്രം 2) ഇന്ത്യന്‍ ക്ലോസറ്റ്‌ ആണെങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ പരമാവധി നനവ്‌ കുളിമുറിയില്‍ പടരുന്നതും, കുളിക്കുന്ന വെള്ളം (സോപ്പുകലര്‍ന്ന വെള്ളം) ക്ലോസറ്റില്‍ വീഴുന്നതുമൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനാകും.ഈ ചിത്രംപികാസവെബ്ബില്‍

കുറച്ച്‌ വലിയ കുളിമുറിയാണെങ്കില്‍ നനയുന്നയിടം പ്രത്യേകമായി തിരിച്ച്‌ ഷവര്‍ കര്‍ട്ടന്‍ ഒക്കെയിടാവുന്നതാണ്‌. അല്ലെങ്കില്‍ ഗ്ലാസ്സും അലുമിനിയമോ സ്റ്റീലോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച്‌ കുളിക്കുന്നസ്ഥലം വേര്‍തിരിച്ച്‌ തന്നെയാക്കാം. (ചിത്രം 3) ഇത്‌ നമ്മുടെ സ്ഥലപരിമിതിക്കനുസരിച്ച്‌ ചെയ്തെടുക്കുകയോ, റെഡിമേയ്ഡ്‌ ആയത്‌ വാങ്ങി ഫിറ്റ്‌ (ചെലവ്‌ നല്ലതു പോലെ ഉയരും) ചെയ്യുകയോ ആവാം. വെള്ളം തെറിക്കില്ലന്നത്‌ കൊണ്ട്‌ കുളിക്കുന്ന ഭാഗമൊഴികെയുള്ള ഭിത്തികള്‍ക്ക്‌ ടൈല്‍ ഒട്ടിക്കാതെ അഭിരുചിക്കനുസരണമായ നിറം കൊടുക്കുകയുമൊക്കെയാവാം . പക്ഷേ വലിയ ബാത്ത്‌ റൂമുകള്‍ക്കേ ഇത്‌ ചേരുകയുള്ളൂ.

ബാത്ത്‌ റൂമുകളൂടെ എണ്ണം, വലിപ്പം എന്നിവ ആകെയുള്ള നിര്‍മ്മാണ ചെലവില്‍ ഗണ്യമായ പ്രതിഫലനമുണ്ടാക്കും. കുളിക്കാനുള്ള ഇടം, ക്ലോസറ്റ്‌, വാഷ്‌ ബേസിന്‍ എന്നിവയടങ്ങുന്ന കുളിമുറിക്ക്‌ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്‌ 6 അടി നീളവും 5 അടിയെങ്കിലും വീതിയും വേണം. വീതി കൂടുന്നതില്‍ വലിയ കാര്യമില്ല. നീളം 7.5 / 8 അടിയെങ്കിലുമുണ്ടങ്കിലേ ഷവര്‍ കര്‍ട്ടൊനൊക്കെയിട്ടാല്‍ അസൗകര്യമുണ്ടാവാതിരിക്കൂ. ബാത്ത്‌ ടബ്ബ്‌ കൊടുക്കുന്നതൊന്നും ഇപ്പോള്‍ ഫാഷനല്ലങ്കിലും ടബ്ബ്‌ കൊടുക്കുന്നയിടത്തെ വീതി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്‌ 6 അടിയെങ്കിലുമുണ്ടായിരുന്നാലെ, വിപണിയില്‍ വാങ്ങാന്‍ കിട്ടുന്ന തരം ടബ്ബുകള്‍ ഉറപ്പിക്കുവാന്‍ കഴിയൂ എന്നറിയുക.ഈ ചിത്രംപികാസവെബ്ബില്‍

അത്യാവശ്യം റ്റോയ്‌ലറ്റ്‌ സാമഗ്രികള്‍, ടവലുകള്‍ മുതലായവ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള കാബിനറ്റുകള്‍ ഒക്കെ നനവു തട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത തരം പി.വി.സി മുതലായവകൊണ്ട്‌ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയോ വിപണിയില്‍ നിന്ന് വാങ്ങിഫിറ്റ്‌ ചെയ്യുകയോ ആവാം. ഒന്നിലധികം ബാത്ത്‌ റൂമുകള്‍ അടുത്തടുത്ത്‌ വരുന്ന വിധവും ,ഒന്നില്‍ തന്നെ ജല ഗമന നിര്‍ഗമന കുഴലുകളും മറ്റും ഒരേ നിരയില്‍ സ്ഥപിക്കുന്നതുമൊക്കെ ചെലവ്‌ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കും.

കുളിമുറിക്കുള്ളിലേക്കുള്ള ഒരു സ്വിച്ച്‌ പുറത്ത്‌ ബെഡ്‌റൂമിലാവുന്നതാവും രാത്രിയില്‍ ഉപയോഗിക്കാനുമൊക്കെ സൗകര്യം. അതുപോലെ പ്രകാശവും വായു സഞ്ചാരവുമൊക്കെ നല്ല രീതിയില്‍ നടക്കുന്ന വിധമാകണം കുളിമുറിയുടെ വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സ്ഥാനവും വലിപ്പവും. പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുള്ളത്‌ മറ്റ്‌ ജനാലകള്‍ക്കൊക്കെ നല്ല വലിപ്പവും കുളിമുറികളുടെ വെന്റിലേറ്ററുകള്‍ വളരെ ചെറുതും (മിക്കപ്പോഴും ഇവ പുറകവശത്തായതിനാല്‍ ആരു കാണാന്‍ എന്ന മനോഭാവമാവും)ആയിട്ടാണ്‌. 90X60 സെന്റി മീറ്റര്‍ (3 അടി വീതി , രണ്ടടി ഉയരം) വലിപ്പമേ ആകാവൂ എന്ന് നിയമമൊന്നുമില്ല, കുളിമുറികളുടെ വലിപ്പമനുസരിച്ചുള്ള വെന്റിലേറ്റര്‍ അനിവാര്യമാണ്‌. പുറം ഭിത്തിയില്‍ മുകളില്‍ എയര്‍ഹോള്‍ കൊടുക്കുന്നതും , വാതില്‍ പാളിയുടെ താഴെ ഒരു ചെറിയ വിടവെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നതും കുളിമുറിയ്ക്കുള്ളിലെ വായുസഞ്ചാരം സുഗമമാക്കും, അല്ലെങ്കില്‍ കുളിച്ച്‌ തോര്‍ത്തുമ്പോഴേക്കും വിയര്‍ത്ത്‌ കുളിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്നുറപ്പ്‌.

കന്നിമൂലയില്‍ (തെക്ക്‌ പടിഞ്ഞാറ്‌ )കുളിമുറിയും കക്കൂസുമൊന്നും കൊടുക്കാത്തതിനു കാരണമായി ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ തോന്നുന്നത്‌ നമ്മുറ്റെ നാട്ടിലെ കാറ്റിന്റെ ഗതിയനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ക്രമീകരണമായിട്ടാണ്‌. ലഭ്യമായ തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ കാറ്റിനെ വെറുതെയെന്തിന്‌ കുളിമുറിയിലേക്ക്‌ മാത്രം കൊണ്ട്‌ വരണം. അതുപോലെ തന്നെ കുളിമുറിയുടെ സ്ഥാനം ഏത്‌ മൂലകളിലാവുന്നതും മറ്റ്‌ മുറികള്‍ക്ക്‌ അവശ്യം കിട്ടാനുള്ള കാറ്റും വെളിച്ചവും കുറയ്ക്കുവാന്‍ കാരണമാകുമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്‌. കുളിമുറിക്ക്‌ ഒരു പുറം ഭിത്തി ധാരാളമാണ്‌, പക്ഷേ ഉറപ്പായിട്ടും അതുണ്ടാവുകയും വേണം.

ഒരു വീടിന്റെ ഫിനിഷിംഗ്‌ ചെലവില്‍ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒന്നാണ്‌ അടുക്കള. പലപ്പോഴും, വെറുതെ വലിപ്പം കൂട്ടാന്‍ വേണ്ടി മാത്രമാണ്‌ മിക്ക അടുക്കളകളും പണിത് കണ്ടിട്ടുള്ളത്‌. ഉപയോഗക്ഷമമായ അടുക്കള കുടുംബിനിയുടെ സ്വത്താണ്‌, അതിന്റെ രൂപകല്‍പ്പനയില്‍ അവര്‍ക്കുള്ള പങ്ക്‌ വിസ്മരിക്കുന്നതില്‍ കാര്യമില്ല. ആരാണ്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌ എന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്രമീകരണം വീട്ടിലെ ആഹാര ഫാക്ടറിയുടെ ഉപയോഗക്ഷമത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും, ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ആയാസരഹിതമായി പാചകം ആസ്വദിക്കുവാനുമാകും.

സ്ഥലപരിമിതി, വീടിന്റെ മറ്റ്‌ ഭാഗങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം,ബഡ്‌ജറ്റ്‌ എന്നിവയൊക്കെ അനുസരിച്ച്‌ അടുക്കളയുടെ രൂപകല്‍പന പലതരത്തിലും രൂപത്തിലുമാകാം. എങ്കിലും പ്രധാനമായും മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളെ -സംഭരണം, പാചകം, കഴുകല്‍ - തമ്മിലെ ഫലപ്രദമായിയോജിപ്പിക്കുന്നതിനാണ്‌ പ്രാഥമിക പരിഗണന നല്‍കാറുള്ളത്, ഒപ്പം വീട്ടമ്മയുടെ ഉയരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കാബിനറ്റുകള്‍, വര്‍ക്ക്‌ ടേബിള്‍ എന്നിവ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും.

(അടുക്കളയെകുറിച്ച് ഏറെ വിശദീകരണങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും വേണമെന്നതിനാല്‍ അടുത്ത പോസ്റ്റിലേക്ക്.....

.........തുടരും)